Alles wat u hier leest is gebaseerd op onze eigen waarnemingen en ervaringen.  Wij laten iedereen vrij in het vormen van een eigen mening hierover. Indien u meer informatie wilt over een van benoemde zaken, kunt u vrijblijvend en discreet contact opnemen.
© Heavenly
Cattery Heavenly Siamese & Orientals since 1990
Cattery Jethro’s Onze teleurstellende ervaringen met cattery Jethro resulteerde in een rechtszaak, nadat beide katten die wij bij deze fokker hebben gekocht véél te vroeg zijn gestorven. De hier beschreven gebeurtenissen, zijn volgens onze eigen waarnemingen. Zij representeren onze mening en visie. Jethro's Princess Odine kwam bij ons als een veelbelovende kat. Ze was mooi om te zien, maar door haar sterke karakter kon ze niet goed op show worden uitgebracht. Toen ze oud genoeg was om gedekt te worden, begon een lange lijdensweg voor haar en ons. Gedurende een periode van 2 jaar, werd ze diverse malen gedekt, door verschillende katers. Telkens weer telde ze niet aan, of kreeg Jethro's Princess Odine een barmoederontsteking. De dierenartskosten rezen de pan uit, het dekgeld was ook een verliespost. Toen wij de hoop al bijna hadden opgegeven, telde Jethro's Princess Odine eindelijk aan, van onze eigen kater Heavenly Cinooky Nooky. Na 66 dagen dracht, begonnen de weeën, maar in plaats van een kitten, kwam er vieze, bruine blubber! Hals over kop zijn wij naar de dierenarts gereden, waar middels een keizersnede één enkel levend kitten werd geboren, dat omgeven was van ondefinieerbare viezigheid, hoogstwaarschijnlijk  afgestorven vruchten.Om Jethro's Princess Odine de kans te geven volledig te herstellen van de operatie en omdat er nog diverse spoelingen nodig waren voor haar baarmoeder, hebben wij het kitten bij een pleegmoeder moeten onderbrengen. Jethro's Princess Odine herstelde gelukkig goed. Het kitten kwam met 14 weken bij ons terug.Helaas kan zijn levensverhaal in enkele zinnen worden samengevat. Hij wilde niet goed groeien en sukkelde met zijn gezondheid. Enkele weken en vele pogingen en medicijnen later, was hij zo ver achteruit gegaan, dat wij besloten zijn lijdensweg te beëindigen. Sectie wees uit : FIP Jethro's Princess Odine is daarna nog meerdere malen gedekt, maar telkens zonder resultaat. Wederom kreeg zij baarmoederontsteking, waarop wij besloten haar te laten steriliseren.Jethro's Princess Odine ontwikkelde korte tijd later, in snel tempo tumoren onder haar buik. De diagnose was kanker, met nog maar een heel korte levensverwachting. Uit respect voor deze lieve kat, hebben wij op 1 december met een zwaar hart besloten, haar waardig over de regenboogbrug te laten gaan, zonder pijn.Woorden schieten te kort, om ons verdriet uit te drukken........... De fokker heeft NIET gereageerd op dit nieuws! Omdat Jethro's Princess Odine geen kittens kon krijgen, hebben wij Jethro's Princess Victoria gekocht, een dochter van Jethro's Princess Occhi, de volle zus van Jethro's Princess Odine. Jethro's Princess Victoria was niet onze eerste keuze,dat zou een van haar zusjes zijn, een seal point. Dat kitten echter, zou naar mijn vriendin gaan en dus kozen wij Jethro's Princess Victoria. Het seal point poesje, overleed nog voordat het verkocht kon worden aan niet gespecificeerde maag/darm problemen. Jethro's Princess Victoria kwam op 16/2/2008 bij ons en begon enkele wekenlater te sukkelen met haar gezondheid. Op 1/6/2008 is zij na een lange lijdenswegingeslapen. De sectie wees uit: FIP Enkele maanden later, zou zij achter de regenboogbrug, behalve haar zuster, die daar al op haar wachtte, ook nog haar andere broer terug zien. Eveneens overleden aan FIP en een week later, nog een broertje, wederom: FIP. Voor zover wij momenteel op de hoogte zijn, dus 4 kittens uit een nest van 8, die binnen 1 jaar zijn overleden, 3 daarvan aan FIP. Tevens, ons eigen kitten, van moeders zijde exact dezelfde lijn, ook FIP!!! De reactie van de fokker: Na de vele teleurstellende dekkingen met Jethro's Princess Odine, was de respons een verbale steun. Compensatie werd niet aangeboden, niet financieel, niet in de vorm van een vervangende kat. Wel werd verbaal medeleven geuit. Het aankoopbedrag van Jethro's Princess Victoria, was naar fokkers eigen zeggen een "vriendenprijs”.Het was hetzelfde bedrag als wat wij voor Jethro's Princess Odine hebben betaald en bij Jethro's Princess Odine was er geen sprake van een vriendenprijs, het was gewoon destijds de vraagprijs van de fokker.Na overlijden van Jethro's Princess Victoria, kwam er wederom verbale steun, deze keer gepaard met een belofte van een compensatie. Wij zouden een kat krijgen, welke uit het eerste nest van Jethro's Princess Occhi is geboren. Fokker wilde zelf eerst nog een nestje met deze kat, maar daarna zouden wij haar krijgen. In de veronderstelling, dat wij te zijner tijd zouden horen, wanneer deze kat een nest heeft en wanneer wij ons dus op haar mochten verheugen, wachtten wij geduldig af. Tot wij vernamen, dat bewuste kat aan een andere fokker was verkocht!Bij navraag kregen wij volgende uitleg: Wij hoorden niets meer van jullie, dus dachten wij, dat jullie haar niet meer wilden. Dat wij gewoon uit beleefdheid op de achtergrond waren gebleven en hebben afgewacht, was blijkbaar ongewoon. Niet getreurd, fokker beloofde ons deze keer Jethro's Princess Occhi. Door problemen met de andere katten, was fokker tot de conclusie gekomen, dat zij wilden stoppen met siamezen. Wederom wilden zij nog een nest en daarna zouden wij Jethro's Princess Occhi krijgen.Het vooruitzicht op Jethro's Princess Odine’s zuster verheugde ons, dus wachten wij weer geduldig.Voor de dekking van Jethro's Princess Occhi, hadden zij hun keuze laten vallen op de kater van een vriendin van ons. Deze kater is normaal niet beschikbaar voor buitendekkingen, maar werd door mijn toedoen toch beschikbaar gesteld. Immers stond ik borg voor de betrouwbaarheid van fokker.De dekking mislukte, waarop fokker mij belde met de mededeling, dat Jethro's Princess Occhi nu weg moest. De situatie met de andere katten was onhoudbaar en een nieuwe dekking zou teveel tijd in beslag nemen. Ik moest dan wel de dekkosten ( € 350,-) voldoen, immers kon ik aanspraak maken op de herdekking en één kitten uit het nest dat geboren zou worden aan hun retourneren.Een beetje beduusd van dit voorstel, vroeg ik om opheldering, immers had ik begrepen, dat fokker geen siamezen meer wilde hebben. Neen, niet het kitten zelf, ik moest dit verkopen en het verkoopbedrag € 600,- aan hun geven. Ter verduidelijking: De compensatie voor een onvruchtbare en een dode poes, kost mij € 950,- !!! Daarbovenop komt het feit, dat een dekking niet aan derden doorverkocht kan worden! De definitie van het woord krijgen was volgens fokker (citaat) Dat betekend voor ons dat jij de eerste gegadigde bent (einde citaat) Omdat ik eerst moest herstellen van zoveel brutaliteit, geldgier en slinksheid, kwam ik in eerste instantie niet verder dan: wij nemen Jethro's Princess Occhi niet.Toen het allemaal begon in te zinken en te dagen, wat hier gaande was, borrelde een combinatie van woede,teleurstelling en ongeloof in mij op.Nadat bleek, dat wij niet willens waren om € 950,- te betalen voor een 3 jaar oude kat, die al 2 nesten heeft gehad en die tevens een compensatie moest zijn, voor de door ons geleden schade, bleek fokker ineens wél tijd genoeg te hebben voor een herdekking. Of zou het eraan kunnen liggen, dat zij beseffen, dat de dekking niet samen met de poes door te verkopen is en zij dus een verlies van € 350,- zouden lijden, indien zij de kat nu zouden verkopen aan een ander?! Tegelijk met deze “verrassing” kwam aan het licht, dat intussen uit het laatste nest van Jethro's Princess Occhi, inmiddels 4 van de 8 kittens zijn overleden. 3 daarvan aan FIP. Een van de kopers wordt gecompenseerd met een bedrag van € 250,- De andere en wij, krijgen niets! Door de hoge kittensterfte en de meer dan toevallige gelijkenis in het ziektebeeld en tevens het parallel naar het overlijden van ons kitten, uit de volle zuster van Jethro's Princess Occhi, is de waarschijnlijkheid op een erfelijke ziekte bij Jethro's Princess Occhi, naar onze mening, meer dan groot, zeker omdat ons kitten een andere vader heeft dan de kittens van Jethro's Princess Occhi. Door de, in onze ogen, onverschillige, gierige en onprofessionele houding van de fokker, hebben wij besloten, deze te sommeren het aankoopbedrag van Jethro's Princess Odine en Jethro's Princess Victoria aan ons te retourneren. Dit omdat wij menen, twee katten te hebben gekocht, die beide niet voldoen aan de voorwaarden waaronder wij ze hebben gekocht en tevens de verwachtingen die je minimaal zou mogen stellen aan een kat, namelijk dat zij gezond zijn en minimaal 10 jaar oud zullen worden. Wij zijn niet uit op enige vorm van winst, wij hebben uitsluitend het aankoopbedrag teruggevraagd, géén dierenartskosten, géén verspild dekgeld, géén compensatie voor alle ellende… Fokker refereert aan het verkoopcontract, geeft tekenen van verbaasdheid over onze reactie en geeft tevens aan niet willens te zijn, ons te compenseren.Een eventuele rechtszaak over deze kwestie, schijnt fokker niet te deren, melding over de gang van zaken bij de betreffende vereniging en publicatie op mijn website ook niet.Vandaar dat wij nu besloten hebben, via de gerechtelijke weg deze kwestie te laten beslechten, onze visie van degebeurtenissen tot nu, hier te publiceren en de vereniging op de hoogte te stellen.Wij zijn van mening, dat je als fokker meer verantwoordelijkheid hebt, dan uitsluitend het verkopen van kittens of katten. Nazorg staat bij ons hoog in het vaandel, erkenning van fouten ook! Na bijna 2 jaar procederen, is op 2-6-2010 door de rechter een uitspraak gedaan over de kwestie. In die periode zijn er onzinnig veel niet ter zake doende argumenten aangedragen door cattery Jethro, waaruit moest blijken, dat Victoria was overleden aan FIP, als gevolg van stress veroorzaakt door o.a. een nestje puppy's dat we hebben gehad en een Maine Coon die Victoria blijkbaar het leven zo zuur heeft gemaakt, dat ze daardoor FIP heeft ontwikkeld. Ik heb daar uiteraard mijn eigen gedachten over... Odine zou door mij zijn behandeld met allerlei "vruchtbaarheidsmiddelen" (waarvan ik nog steeds niet weet welke, maar het een bijzonder interessante manier van fokken vind) volgens raadsvrouwe van cattery Jethro onder andere *citaat* "meerdere mammografieën" *einde citaat* (lachen is hier toegestaan) Dat ze dus de ene na de andere baarmoederontsteking heeft gekregen en uiteindelijk na sterilisatie mamatumoren heeft ontwikkeld, wordt suggestief als mijn schuld bestempeld. Bij mijn weten, heb ik Odine de beste medische zorg gegeven, welke noodzakelijk was als gevolg van de kwalen die zij ontwikkeld heeft, zoals baarmoederontstekingen. Niemand kan van te voren weten of - en in dit geval hoe vaak - dit terug komt. Had ik haar niet behandeld was ze overleden aan de gevolgen van de ontsteking, toen ik na de zoveelste ontsteking er een punt achter heb gezet en ze heb laten steriliseren, was het gevolg de ontwikkeling van mamatumoren, waartegen ik ook geen schijn van kans had. Hoe dan ook, deze arme kat had geen enkele medische optie op een langdurig leven. Door ongelukkige omstandigheden had mijn voormalige juriste verzuimd om de gehele documentatie m.b.t. alle dierenartsbezoeken en dus de behandelingen en kosten, toe te voegen aan het dossier. De tegenpartij was hier natuurlijk blij mee en heeft dankbaar gebruik kunnen maken van deze fout, wat niet wil zeggen dat de argumenten die ze ter verdediging naar voren hebben gebracht zodoende ook treffend waren. Victoria is niet overleden aan FIP, als gevolg van stress veroorzaakt doordat wij een nestje puppy's hadden, of omdat er een Maine Coon in ons "veel te kleine" huis rond liep. Odine heeft uitsluitend de beste medische zorg gekregen die maar mogelijk was en zeker niet om er kittens van te krijgen, maar om deze lieve poes lang bij ons te kunnen hebben! Volgens cattery Jethro en raadsvrouwe, zou Valentino nog in leven zijn en de andere 2 kittens die ziek zijn geworden en waarvan er ook 1 is overleden aan FIP, werden zorgvuldig in de dialoog omzeild. Ter verduidelijking: Baz Waumsley heeft de chip van Valentino niet afgemeld, wat dus blijkbaar als bewijs dient, dat Valentino nog leeft. Persoonlijk zou ik als fokker, wanneer mij iemand verteld dat een van mijn kittens dood is, meteen contact opnemen en om opheldering vragen, maar ja...persoonlijk zou IK.... (P.S. de chips van Odine en Victoria zijn ook niet afgemeld, dus .....) Helaas is cattery Jethro in gebreke gebleven met bewijs of de overige kittens uit het nest nog leven. Ook hebben ze Occhi nooit laten testen op eventuele verminderde immuniteit.Wel verlangden ze een sectierapport van Odine, ruime tijd nadat ze al was overleden. Ze hebben nooit gereageerd, terwijl ze op de hoogte waren van de kanker die Odine had ontwikkeld, ze hebben niet gereageerd toen ik heb medegedeeld dat Odine was ingeslapen, maar ze wilden wel een volstrekt overbodig sectierapport hebben, nadat Odine al lang was overleden. (we hadden nog niet genoeg verdriet over dit verlies gehad blijkbaar) Occhi zou intussen gesteriliseerd geplaatst zijn bij een liefhebber. Zo ver ik het uit de tekst kon begrijpen "gratis". De exacte motivatie hiervoor zullen we maar ieder voor zich laten bedenken.Cattery Jethro was van mening, dat ik hun schade berokken door de publicatie m.b.t. dit hele verhaal hier op mijn website. Ze verlangden - tegen een dwangsom van € 100,- per dag - dat ik het van mijn website zou verwijderen.Ik ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting en kies zeer zorgvuldig mijn woorden uit, die ik op mijn website  publiceer. Ik geef meer dan duidelijk aan dat het mijn visie, mening en indruk is van de gebeurtenissen en laat iedereen vrij om zijn/haar eigen conclusies te trekken. Met andere woorden: ik laat mij door niemand de mond snoeren! Ik heb het niet nodig om onwaarheden te vertellen of gebeurtenissen kleurrijker weer te geven dan ze in werkelijkheid zijn. Een ieder die mij kent, weet dit en ik word om mijn onpartijdigheid en oprechtheid ook gewaardeerd. Bovendien waren ze nog voor publicatie gewaarschuwd en zagen ze het allemaal "vol vertrouwen" tegemoet, net als mijn klacht bij hun vereniging, die ze daarna spontaan hebben verlaten.... Samengevat:De rechter kon mijn eis m.b.t. vergoeding van Odine niet inwilligen door gebrek aan bewijs, omdat mijn eerste raadsvrouwe dus haar werk niet netjes heeft gedaan. Hij vond het weliswaar niet goed dat ze was overleden, maar de leeftijd van 3 jaar was blijkbaar in de ogen van de rechtbank (waar een kat een ding is en geen levend wezen) lang genoeg, om geen vergoeding meer te kunnen vragen voor het verlies. Hij vond het niets meer dan billijk dat cattery Jethro Victoria zou vergoeden, daar het katje maar een paar weken na aankoop in leven is gebleven.Hij stuurde beide partijen de gang op, om het met elkaar eens te kunnen worden. Persoonlijk houd ik niet van die onderhandelingen tussen juristen, gelijkend op handje-klap op een veemarkt, maar omdat blijkbaar elke euro minder die ze moesten betalen, voor tegenpartij van enorme waarde was, heeft mijn raadsvrouwe uit naam van mijn rechtsbijstandsverzekering het resterende bedrag aangevuld, waardoor cattery Jethro dus het bedrag moest betalen wat bij hun budget en gedachte past en de rest krijg ik van Arag. Tegenpartij bleef drammen op verwijderen van de publicatie, maar daaraan wilde ik onder geen enkel beding toegeven! Uiteindelijk is besloten dat ik de kop "schandpaal" moest aanpassen, omdat deze "grievend" zou zijn en dat ik de teksten op de loopbanden op de news pagina eveneens moest aanpassen, wat ik ook gedaan heb. Conclusie:Iedere cattery mag/moet zelf weten hoe ze hun zaakjes regelen en wat zij netjes vinden. Mijn voorkeur gaat uit naar de verkoop van gezonde, lieve kittens, met alle daarbij behorende eventueel noodzakelijke nazorg.Er kan altijd iets mis gaan, maar het ligt in de aard van de fokker, hoe zij hiermee omgaan. Als ik een kat verkoop voor de fok en deze blijkt hiervoor niet geschikt, zal ik de kat compenseren of in elk geval trachten de koper tegemoet te komen, zonder hiervoor een vergoeding te vragen!! Een kitten uit mijn cattery dat overlijdt voordat het een levensduur heeft bereikt  die op zijn minst redelijk te noemen is, zal ik vervangen met een ander kitten, dan wel compenseren.Als iemand mij verteld, dat een van de door mij verkochte kittens is overleden, zal ik a-la-minuut contact opnemen met de koper en om opheldering vragen. Uit het oog - uit het hart is onder geen enkel beding van toepassing bij cattery Heavenly en zal dit ook nooit worden. Het is een hobby, maar wel een met een grote verantwoordelijkheid. Voor de wet zijn katten misschien dingen, maar bij ons zijn het levende wezens met een ziel en de eigenaren hebben niet alleen een portemonnee maar ook een hart en emoties! De theatrale vertoning van cattery Jethro in de rechtbank, (welke ik hier niet zal beschrijven, omdat ik de rechter mijn belofte heb gedaan geen grievende dingen te plaatsen met betrekking tot de eigenaren van cattery Jethro) heeft mijn gedachtegang over hen niet alleen bevestigd maar ook versterkt en ik ben oprecht blij, dat ik nooit meer iets met hen te maken zal hebben! Wat betreft de Siamezenwereld kunnen we opgelucht zijn, dat ze dat ras niet meer fokken, voor wat betreft de Abessijnen, zullen de mensen die zaken met hun willen doen, zelf de ervaring op moeten doen wat voor soort fokkers dit zijn. Hoe dan ook, wij en de andere gedupeerde kopers, hebben de door ons gekochte katten zien lijden en overlijden
Jethro’s Princess Odine 25.9.2005 - 1.12.2008
Jethro’s Princess Victoria 15.11.2007 - 1.6.2008
Galerie
Alles wat u hier leest is gebaseerd op onze eigen waarnemingen en ervaringen.  Wij laten iedereen vrij in het vormen van een eigen mening hierover. Indien u meer informatie wilt over een van benoemde zaken, kunt u vrijblijvend en discreet contact opnemen.
Cattery Heavenly Siamese & Orientals since 1990
© Heavenly